Zahraniční výstava Gregor Johann Mendel a strastiplný příběh genů

Program oslav

  • Datum konání: Po, 4. 4. 2022 - St, 30. 11. 2022
  • Čas konání:
  • Pořadatel:

Výstava Gregor Johann Mendel a strastiplný příběh genů podle komiksu Lucie Seifertové bude k vidění i v zahraničí - putovat bude po Slovinsku a Belgii.

Ve Slovinsku budou panely s Mendelovým životem a dílem od dubna do října. Partnery a místy jsou lublaňská Národní a univerzitní knihovna, Regionální muzeum Maribor, Univerzita Nova Gorica nebo hrad Bogenšperk. Výstava bude ve slovinštině a prostřednictvím QR kódu bude odkazovat návštěvníky na anglickou mutaci.

V Belgii bude výstava od července po listopad. Začínat bude v Bruselu, další místa jsou předmětem jednání. Výstava bude připravena v angličtině a po ukončení v Bruselu bude využita v areálu MENDELU ke stabilní prezentaci osobnosti G. J. Mendela.

Výstavy budou prezentovat město Brno jako kolébku genetiky, sídlo inovativního vědeckého poznání, jako místo s kreativním přístupem k vědeckým tématům a univerzitní město s vědecko-výzkumnými kapacitami a inovativními firmami. Přispějí také k rozvoji cestovního ruchu v Brně, budou město návštěvníkům prezentovat jako atraktivní moderní metropoli, která přitahuje kreativce, studenty, investice a byznys.