Mendel Point: v kampusu křtíme novou chilloutovou zónu

6. 10. 2021 -

Kampus Mendelovy univerzity v Brně má novou chill outovou zónu - Mendel Point. Podprahově připomíná osobnost zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Posezení pod robustním platanem mezi budovami Agronomické a Lesnické a dřevařské fakulty má podobu šroubovice a navazuje tak na Mendelovy výzkumy. DNA odpočivných organických prvků je zakódovaná v každém jednom prvku/rozvinuté šroubovici (rr, RR, Rr). Slavnostně bude představeno veřejnosti 19. října ve 12:00.

Vítězný návrh vzešel z mezinárodního workshopu organizovaného ve spolupráci se Salzburg University of Applied Sciences, kde vedoucími pedagogy byly Ing. Milan Šimek, Ph.D., Ing. Alena Sobotková (MENDELU), Maximilan Pristovnik a Michael Ebner (SUAS). Workshopu se zúčastnili studenti designu nábytku z různých částí Evropy (ČR, Rakouska aj). Realizovaný design je dílem studentů z programu Erasmus+ ve složení Aljaž Menegatti, Rafael Šenk (Slovinsko) a Violeta Esteban Garcia (Španělsko). „Design laviček je inspirován DNA šroubovicemi. Každý designový prvek má jiný tvar, podobně jako DNA spirály. Sezení bylo vyrobeno z kovových profilů a masivního dubového dřeva,“ uvedl Milan Šimek z Ústavu nábytku, designu a bydlení, LDF.

Dva další velmi zdařilé studentské návrhy Mendel Pointu z tohoto workshopu prošly úspěšně do druhého kola hlasování veřejnosti, jež proběhne v blízké době na webu MMB. Díky particpativnímu rozpočtu tak mohou i tyto být brzy realizovány v Brně.

K podpoře svými hlasy pro návrhy můžete od 1. listopadu 2021 hlasovat zde:

MendelPoint u MENDELU

Mendel Point na Špilberku