Vzpomeň si na něj, když…máš chuť na víno

Mendel ve vinohradu

Ochutnali jste někdy odrůdy Pálava, Aurelius nebo André? Všechny vznikly u nás – v oblasti Velkých Pavlovic a Perné. Bez šlechtění bychom neměli vína, která jsou dnes vyhlášená po celém světě. A vinařům by se těžko šlechtilo bez znalosti zákonitostí dědičnosti J. G. Mendela. I on sám révu zkoumal – v klášteře měl dokonce pokusný vinohrad.

Lepší víno díky českým vědcům

I současný výzkum na naší univerzitě hledá cesty, jak pomoci vinařům. Ačkoliv Mendel při svých objevech zákonů dědičnosti pracoval hlavně s rostlinami, jeho objevy nám pomáhají pochopit i svět mikroorganismů. A to jak těch škodlivých, tak i těch, které mohou škůdce naopak ničit. A to je velmi důležité ve vinicích, kde hledáme cesty, jak révu chránit. V současné době se snažíme na „svoji stranu“ dostat mikroorganismy, které si s patogenními houbami umí poradit.

Je to i Tvůj šálek čaje?

Staň se odborníkem na pěstování vinné révy a zpracování hroznů! Program Zahradnické inženýrství - specializace Vinohradnictví a vinařství je pro Tebe ten pravý.

 

doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.

doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Mendeleum – Ústav genetiky
Zahradnická fakulta

Jeho výzkum se zaměřuje na epigenetiku, ta se zabývá speciálními aspekty dědičnosti, které nelze klasickými mendelistickými přístupy vysvětlit. Zabývá se také analýzami DNA, díky kterým je možné identifikovat odrůdy nebo optimalizovat správu genofondů zahradnických plodin. V neposlední řadě se věnuje i praktickému využití DNA markerů v procesu šlechtění rostlin například za účelem kontroly genetické čistoty osiv zelenin anebo pro selekci požadovaných genotypů na základě tzv. Marker Assisted Selection.

 

 

Vzpomeň si na něj, když...máš řasu na talíři

Mendel v zelené budoucnosti

Jednobuněčné zelené řasy - jsou malé co do velikosti, ale jejich význam se neustále zvětšuje. Dopřejete si jednou za čas “zelený” potravní doplněk nebo dort se želatinou? Řasy dnes najdeme na talíři nejen pro lidi, ale i jako krmivo pro zvířata. V neposlední řadě představují zdroj cenných látek pro farmaceutický průmysl.

Neobešli bychom se bez nich ani při čištění odpadních vod. O zelené organismy se zajímají i designéři, a tak se dnes můžeme posadit třeba na židli vyrobenou z řas. Velké naděje vzbuzují také možnosti jejich využití jako nové generace biopaliv. Možná se tak dočkáme doby, kdy budou letadla létat na palivo z řas. O tom se Mendelovi nejspíš ani nesnilo, nicméně i moderní výzkum se opírá o jeho zákony.

Malí superhrdinové

Díky moderním metodám je dnes editace genomu řas poměrně jednoduchá. Vědci tak mohou porozumět funkci genů i skrytým evolučním mechanismům. Výsledky jejich práce pak mohou ovlivnit život každého z nás. Znalosti řas nám umožňují efektivněji produkovat zdravé potraviny, léky nebo biopaliva. Jeden z výzkumů na naší univerzitě zkoumá možnosti využití mikrořas k odstranění toxických látek z odpadních vod. Prostředí, kde žijeme, tak může být čistší a zdravější. Mimo jiné i díky řasám a “jejich” vědcům.

Je to i Tvůj šálek čaje?

Zajímá tě, kam až nás řasy v budoucnosti zavedou? Přijď nás navštívit na Ústav chemie a biochemie a staň se členem výzkumného týmu.

Ing. Dalibor Húska, Ph.D.

Ing. Dalibor Húska, Ph.D.
Ústav chemie a biochemie
Agronomická fakulta

Vede Výzkumnou skupinu NanoBiotechnologií rostlin a mikrořas, která se zabývá řešením výzev moderního zemědělství v současném světě: ochranou přírodních zdrojů pro budoucí generace, zvyšováním výnosů plodin bez rozšiřování zemědělské půdy a při snižování škod na životním prostředí. Naši vědci tak zkoumají například využívání nanomateriálů jako pesticidů a hnojiv nebo se zabývají významem mikrořas pro potravinářský průmysl a farmacii, i jejich kultivací v kosmickém prostředí.

 

 

Vzpomeň si na něj, když…trháš meruňky

Mendel v sadu

Máte rádi chuť meruněk? A věděli jste, že v genofondové kolekci na Zahradnické fakultě v Lednici najdete téměř 400 položek z celého světa? Mendelovy zákony nám pomáhají vyšlechtit meruňky, které mají delší sklizeň, jsou odolné vůči mrazu nebo parazitům. Současnou výzvou je také šlechtění odrůd s nízkým požadavkem na období chladu. I meruňky se totiž musejí vyrovnávat se změnami klimatu. Šlechtitelský program v Lednici má tradici již od dob rakousko-uherské monarchie a světu jsme dali například odrůdy Betinka a Leskora.

Pro dlouhý věk i pohodu ve zkouškovém

Víte, čím se stravovat ve zkouškovém období?Čím jiným než meruňkami - ty totiž pomáhají mimo jiné při malátnosti, depresi, nervozitě a zlepšují zrak. 

Slyšeli jste  o lidech z kmene Hunza z hor na hranicích severního Pákistánu a Indie? Dožívají se až 120 let. Jako jednu z příčin dlouhověkosti vědci uvádí stravu bohatou na meruňky. Plody jsou u nich nejen denně na talíři, ale určují také ekonomickou úroveň rodiny. 

Je to i Tvůj šálek čaje?

Na Zahradnické fakultě MENDELU v Lednici se dozvíš víc.

 

Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.

Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Ústav ovocnictví
Zahradnická fakulta

Ve svém výzkumu se zabývá šlechtěním ovocných druhů, ať už s využitím mendelistických postupů nebo s využitím moderních metod například s použitím molekulárních markerů. Nedílnou součástí šlechtění ovocných odrůd je i studium užitných vlastností a dědičnosti znaků širokého spektra genetických zdrojů ovocných druhů a odrůd. Neméně významnou šlechtitelskou činností je selekce domácích a introdukovaných druhů a odrůd pro rozšíření sortimentu pěstovaných ovocných plodin právě s ohledem na probíhající klimatické změny a migraci invazivních patogenů.

 

 

Vzpomeň si na něj, když….si přivoníš ke květinám

Mendel mezi květy

Kdy jste naposledy udělali někomu radost květinou? Krásně barevná a pestrá byla i díky Mendelovi. Jeho zákony využíváme při šlechtění a pěstování rostlin. Česká republika je významným centrem, ze kterého se do světa šíří nové druhy. Jen v roce 2020 naše univerzita zažádala o udělení ochranných práv ke 3 odrůdám aster s vysokou odolností k fusariovému vadnutí.

Uchováváme rostlinné poklady

V bance nemusí být uložené jen peníze, ale také poklady ve formě semen. V naší univerzitní genobance „zálohujeme“ genetické zdroje významných rostlin. Je ojedinělá tím, že v ní najdete nejen užitkové rostliny, ale také cenné odrůdy květin a léčivek. Řebříček, lékořice, chřest, křen nebo 256 druhů letniček. Ty všechny jsou u nás dobře schované – pro vědce i budoucí generace.

Je to i Tvůj šálek čaje?

Na Ústavu zelinářství a květinářství na Zahradnické fakultě jsme odborníci na šlechtění a pěstování rostlin moderními postupy hydroponie, aeroponie nebo aquaponie. I ty se můžeš stát jedním z nás. 

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

 
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Ústav zelinářství a květinářství
Zahradnická fakulta

 Ve svém výzkumu se specializuje na inovaci produkčních technologií zeleniny, ochranu proti chorobám a škůdcům, na moderní skleníky, hydroponické a aquaponické provozy, dále na využití bioaditiv (symbiotických bakterií a mykorhizy).